top of page

Chocolate Lover

736D7BFD-12DF-4E86-993B-ADDE2AC0E808.jpg
10763727488.jpg
DCD25304-8AE1-4EC3-B69F-4A24C28D9FF5.jpg

一起來學做這個望得、睇得但唔食得的甜品造型蠟燭吧!導師會由調色、倒模、裝飾等逐步講解、逐一製作,就算沒有經驗的朋友仔也可以輕鬆上手哦!

 

成品:
雙重朱古力慕絲杯 ,朱古力布朗尼 ,朱古力鮮果撻

內容:
◐ 調色技巧
◐ 模具的運用
◐ 奶油蠟的製作及啫花技巧

難度:★ ★

上課日期:

歡迎自行約課

​價錢:$880/1位;$1,660/2位

立即報名
About Our Leather
bottom of page